เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00068548
หมายเลขทรัพยากรi00153506
บาร์โค้ด212463
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ห้องอาเซียนศึกษา
วันที่นำเข้า25580916
จำนวนครั้งที่ยืม2