เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00068548
หมายเลขทรัพยากรi00153507
บาร์โค้ด212464
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ห้องอาเซียนศึกษา
วันที่นำเข้า25580916
จำนวนครั้งที่ยืม1