เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00068548
หมายเลขทรัพยากรi00179561
บาร์โค้ดCRUC006716
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บห้องอาเซียน
วันที่นำเข้า4 Sep 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0