เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00068548
หมายเลขทรัพยากรi00172946
บาร์โค้ดCRUC004631
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บห้องอาเซียน
วันที่นำเข้า25600717
จำนวนครั้งที่ยืม0