เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062050
หมายเลขทรัพยากรi00174572
บาร์โค้ดSE001300
เล่มปีที่ 23 ฉบับที่ 6 (พ.ย.-ธ.ค.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หนังสืออ้างอิง, สิ่งพิมพ์รัฐบาล, โครงงานนักศึกษา, วารสารเย็บเล่ม
วันที่นำเข้า10 Nov 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0