เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062050
หมายเลขทรัพยากรi00174553
บาร์โค้ดSE001283
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 5 (ก.ย.-ต.ค.) 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หนังสืออ้างอิง, สิ่งพิมพ์รัฐบาล, โครงงานนักศึกษา, วารสารเย็บเล่ม
วันที่นำเข้า10 Oct 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0