เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062050
หมายเลขทรัพยากรi00174549
บาร์โค้ดSE001279
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-ก.พ.) 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หนังสืออ้างอิง, สิ่งพิมพ์รัฐบาล, โครงงานนักศึกษา, วารสารเย็บเล่ม
วันที่นำเข้า10 Oct 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0