เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00061980
หมายเลขทรัพยากรi00186754
บาร์โค้ดSE004302
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 527 (ก.ย.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า10 Jan 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0