เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00061980
หมายเลขทรัพยากรi00143432
บาร์โค้ดSE00079
เล่มปีที่ 15 ฉบับที่ 359 (ก.ย.) 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หนังสืออ้างอิง, สิ่งพิมพ์รัฐบาล, โครงงานนักศึกษา, วารสารเย็บเล่ม
วันที่นำเข้า25570829
จำนวนครั้งที่ยืม0