เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00061980
หมายเลขทรัพยากรi00144553
บาร์โค้ดSE000002
เล่มปีที่ 16 ฉบับที่ 375 (พ.ค.) 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หนังสืออ้างอิง, สิ่งพิมพ์รัฐบาล, โครงงานนักศึกษา, วารสารเย็บเล่ม
วันที่นำเข้า1 Dec 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0