เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00061980
หมายเลขทรัพยากรi00186552
บาร์โค้ดSE004258
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 524 (ส.ค.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า25630817
จำนวนครั้งที่ยืม0