เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00061980
หมายเลขทรัพยากรi00185604
บาร์โค้ดSE004043
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 510 (ม.ค.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า1 Dec 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0