เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00061980
หมายเลขทรัพยากรi00181551
บาร์โค้ดSE003533
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 486 (ม.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า1 Aug 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0