เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00061980
หมายเลขทรัพยากรi00178784
บาร์โค้ดSE003264
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 474 (ก.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า7 Jun 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0