เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00061980
หมายเลขทรัพยากรi00178581
บาร์โค้ดSE003219
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 472 (มิ.ย.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า6 Jun 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0