เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00061980
หมายเลขทรัพยากรi00176132
บาร์โค้ดSE002964
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 461 (ธ.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า25601226
จำนวนครั้งที่ยืม0