เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00061980
หมายเลขทรัพยากรi00162023
บาร์โค้ดSE001654
เล่มปีที่ 18 ฉบับที่ 425 (มิ.ย.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า25590627
จำนวนครั้งที่ยืม0