เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00061980
หมายเลขทรัพยากรi00150148
บาร์โค้ดSE000014
เล่มปีที่ 17 ฉบับที่ 388 (ธ.ค.) 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หนังสืออ้างอิง, สิ่งพิมพ์รัฐบาล, โครงงานนักศึกษา, วารสารเย็บเล่ม
วันที่นำเข้า25580226
จำนวนครั้งที่ยืม0