เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062854
หมายเลขทรัพยากรi00183935
บาร์โค้ดCRUC007022
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บห้องอาเซียน
วันที่นำเข้า25620827
จำนวนครั้งที่ยืม0