เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062854
หมายเลขทรัพยากรi00144297
บาร์โค้ด209666
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ห้องอาเซียนศึกษา
วันที่นำเข้า25571022
จำนวนครั้งที่ยืม0