เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062854
หมายเลขทรัพยากรi00144298
บาร์โค้ด209667
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ห้องอาเซียนศึกษา
วันที่นำเข้า25571022
จำนวนครั้งที่ยืม1