เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00073659
หมายเลขทรัพยากรi00172834
บาร์โค้ดCRUC004614
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ศูนย์ฯ ชัยนาท
วันที่นำเข้า25600713
จำนวนครั้งที่ยืม0