เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00073659
หมายเลขทรัพยากรi00172833
บาร์โค้ดCRUC004613
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ศูนย์ฯ ชัยนาท
วันที่นำเข้า25600713
จำนวนครั้งที่ยืม0