เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00073659
หมายเลขทรัพยากรi00170886
บาร์โค้ด215428
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หนังสืออ้างอิง, สิ่งพิมพ์รัฐบาล, โครงงานนักศึกษา, วารสารเย็บเล่ม
วันที่นำเข้า25600525
จำนวนครั้งที่ยืม0