เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00074090
หมายเลขทรัพยากรi00169458
บาร์โค้ดCRUC004269
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ศูนย์ฯ ชัยนาท
วันที่นำเข้า25600323
จำนวนครั้งที่ยืม0