เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00074090
หมายเลขทรัพยากรi00167997
บาร์โค้ด219377
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หมวด 000, 100, 200, 300 หนังสือกฎหมาย, ศพธ
วันที่นำเข้า2 Aug 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0