เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00074090
หมายเลขทรัพยากรi00165065
บาร์โค้ด218105
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หมวด 000, 100, 200, 300 หนังสือกฎหมาย, ศพธ
วันที่นำเข้า25591027
จำนวนครั้งที่ยืม5