เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00063400
หมายเลขทรัพยากรi00162835
บาร์โค้ดCRUC001327
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ศูนย์ฯ ชัยนาท
วันที่นำเข้า25590825
จำนวนครั้งที่ยืม0