เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00063400
หมายเลขทรัพยากรi00162158
บาร์โค้ด215075
เล่ม9
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หมวด 000, 100, 200, 300 หนังสือกฎหมาย, ศพธ
วันที่นำเข้า7 Apr 2016
จำนวนครั้งที่ยืม2