เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00063400
หมายเลขทรัพยากรi00165528
บาร์โค้ดCRUC002672
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ศูนย์ฯ ชัยนาท
วันที่นำเข้า25591130
จำนวนครั้งที่ยืม0