เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00070642
หมายเลขทรัพยากรi00156102
บาร์โค้ดCRUC000173
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ศูนย์ฯ ชัยนาท
วันที่นำเข้า4 Jan 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0