เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00070642
หมายเลขทรัพยากรi00156103
บาร์โค้ดCRUC000174
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ศูนย์ฯ ชัยนาท
วันที่นำเข้า1 Apr 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0