เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00070642
หมายเลขทรัพยากรi00156104
บาร์โค้ดCRUC000175
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ศูนย์ฯ ชัยนาท
วันที่นำเข้า1 Apr 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0