เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062662
หมายเลขทรัพยากรi00152576
บาร์โค้ด212260
เล่ม4
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ห้องอาเซียนศึกษา
วันที่นำเข้า25580727
จำนวนครั้งที่ยืม0