เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062662
หมายเลขทรัพยากรi00143890
บาร์โค้ด209458
เล่ม2
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ห้องอาเซียนศึกษา
วันที่นำเข้า25570921
จำนวนครั้งที่ยืม1