เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062662
หมายเลขทรัพยากรi00144009
บาร์โค้ด209858
เล่ม4
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ห้องอาเซียนศึกษา
วันที่นำเข้า1 Oct 2014
จำนวนครั้งที่ยืม1