เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062050
หมายเลขทรัพยากรi00186909
บาร์โค้ดSE004335
เล่มปีที่ 27 ฉบับที่ 5 (ก.ย.-ต.ค.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า11 May 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0