เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062050
หมายเลขทรัพยากรi00186301
บาร์โค้ดSE004199
เล่มปีที่ 27 ฉบับที่ 3 (พ.ค.-มิ.ย.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า7 Sep 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0