เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062050
หมายเลขทรัพยากรi00186218
บาร์โค้ดSE004140
เล่มปีที่ 27 ฉบับที่ 2 (มี.ค.-เม.ย.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า5 Jul 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0