เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062050
หมายเลขทรัพยากรi00180331
บาร์โค้ดSE003417
เล่มปีที่ 25 ฉบับที่ 5 (ก.ย./ต.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 บอร์เกม,วารสาร,หนังสือพิมพ์,set corner
วันที่นำเข้า25 Oct 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0