เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062050
หมายเลขทรัพยากรi00180331
บาร์โค้ดSE003417
เล่มปีที่ 25 ฉบับที่ 5 (ก.ย./ต.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า25611025
จำนวนครั้งที่ยืม0