เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062050
หมายเลขทรัพยากรi00179346
บาร์โค้ดSE003322
เล่มปีที่ 25 ฉบับที่ 4 (ก.ค.-ส.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า25610817
จำนวนครั้งที่ยืม0