เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062050
หมายเลขทรัพยากรi00178687
บาร์โค้ดSE003250
เล่มปีที่ 25 ฉบับที่ 3 (พ.ค.-มิ.ย.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า25610622
จำนวนครั้งที่ยืม0