เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062050
หมายเลขทรัพยากรi00176766
บาร์โค้ดSE003069
เล่มปีที่ 25 ฉบับที่ 1 (ม.ค./ก.พ.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า25610220
จำนวนครั้งที่ยืม0