เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062050
หมายเลขทรัพยากรi00168854
บาร์โค้ดSE002287
เล่มปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (ม.ค./ก.พ.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า3 Jul 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0