เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062023
หมายเลขทรัพยากรi00188580
บาร์โค้ดSE004573
เล่มปีที่ 42 ฉบับที่ 8 (มิ.ย.) 2564
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า6 Nov 2021
จำนวนครั้งที่ยืม0