เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062023
หมายเลขทรัพยากรi00153318
บาร์โค้ดSE000107
เล่มปีที่ 35 ฉบับที่ 8 (มิ.ย.) 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หนังสืออ้างอิง, สิ่งพิมพ์รัฐบาล, โครงงานนักศึกษา, วารสารเย็บเล่ม
วันที่นำเข้า9 Feb 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0