เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062023
หมายเลขทรัพยากรi00186310
บาร์โค้ดSE004208
เล่มปีที่ 41 ฉบับที่ 8 (มิ.ย.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หนังสืออ้างอิง, สิ่งพิมพ์รัฐบาล, โครงงานนักศึกษา, วารสารเย็บเล่ม
วันที่นำเข้า7 Sep 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0