เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062023
หมายเลขทรัพยากรi00185814
บาร์โค้ดSE004063
เล่มปีที่ 41 ฉบับที่ 3 (ม.ค.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หนังสืออ้างอิง, สิ่งพิมพ์รัฐบาล, โครงงานนักศึกษา, วารสารเย็บเล่ม
วันที่นำเข้า25630130
จำนวนครั้งที่ยืม0