เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062023
หมายเลขทรัพยากรi00184859
บาร์โค้ดSE004000
เล่มปีที่ 41 ฉบับที่ 1 (พ.ย.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หนังสืออ้างอิง, สิ่งพิมพ์รัฐบาล, โครงงานนักศึกษา, วารสารเย็บเล่ม
วันที่นำเข้า25621126
จำนวนครั้งที่ยืม0