เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062023
หมายเลขทรัพยากรi00182232
บาร์โค้ดSE003636
เล่มปีที่ 40 ฉบับที่ 5 (มี.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หนังสืออ้างอิง, สิ่งพิมพ์รัฐบาล, โครงงานนักศึกษา, วารสารเย็บเล่ม
วันที่นำเข้า25620320
จำนวนครั้งที่ยืม0